Közgyűlés 2012

A Danubius Nemzeti Hajós Egylet május 24-én megtartotta éves rendes közgyűlését.
Denk András, az Egylet elnöke köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében a közelmúlt két legjelentősebb eseményéről, az évadnyitó Gróf Széchenyi István emlékversenyről és a Kiscelli múzeumban megtekinthető, a Nemzeti Hajós Egylet megalakulásának 150. évfordulója tiszteletére összeállított „Hullámok Hátán” című evezőstörténeti kiállításról emlékezett meg. Hangsúlyozta azt a minőségi változást, amit a DNHE életében a parti klubház használata jelent, továbbá, hogy mennyi erőfeszítésre van szükség, hogy ezt a jövőre is biztosítani tudjuk.

Vanczák Gergely, szakmai alelnök beszámolójában a 2011. év sportszakmai feladatainak teljesítését elemezte. A klub versenyzői, evezősei az elmúlt évben 26 hazai versenyen vettek részt, ami nagyrészt az utánpótlás korú versenyzőinknek köszönhető. Üdvözölte a tanuló korcsoport létszámbeli növekedését, és az utánpótlás korosztály eredményeit, bajnoki érmeit. Az összetett pontversenyben a korábbiaknál gyengébb eredményt értünk el, amit részben a pontszámítás változásainak, a Masters versenyszámok nagyarányú pontszerzési lehetőségének tulajdonított. Ezt a lehetőséget sajnos mi nem tudtuk kihasználni.

Zarándy Pál, gazdasági alelnök a pénzügyi beszámoló előterjesztésénél hangsúlyozta, hogy a klub gazdálkodása stabil, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett, közüzemi díjtartozása nem volt.

László Veronika, a Számvizsgáló Bizottság elnökeként jelentésében megerősítette a fent elhangzottakat.

Kisebb vita csak a 2012. évi tagdíj megállapítása körül alakult ki. Rendhagyó módon a tagság részéről a havi tagdíj megemelésére, valamint az éves tagdíj kedvezményének növelésére irányuló javaslat érkezett. Végül a tagdíj mértékét 7 500 Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés, Az egy összegben egész évre befizetett tagdíj mértéke 80 000 Ft.

A közgyűlésen teljes tisztújításra is sor került. A tagság megválasztotta a 13 tagú elnökséget, majd az elnökség saját soraiból választott elnököt, alelnököket. A Danubius Nemzeti Hajós Egylet 2012-ben megválasztott tisztségviselői:

Elnök: Denk András
Általános alelnök: Dr. Domonkos Anna
Szakmai alelnök: Vanczák Gergely
Gazdasági alelnök: Zentkó László
Elnökségi tagok: Dr. Alliquander Anna, Dr. Borbély Enikő, Csepregi Andrásné Máté Ibolya, Hénap Zsolt András, Kelecsényi Gergely, Mátyásfalvi János, Szántó Éva, Tóbiás János, Zarándy Pál.
Felügyelő Bizottság: Pakó Kata, dr. Farkas Ildikó, Horváth Réka
Fegyelmi Bizottság: Dr. Szántó Tibor, Raffaj Katalin, Zarándy Beáta

DNHE elnöksége